O nas

Z pasji do uśmiechu

Jesteśmy małżeństwem, które łączy pasja do przywracania pięknych, zdrowych uśmiechów. Od zawsze intry­go­wały nas nowe tech­no­lo­gie w medy­cy­nie, chęć roz­wią­zy­wa­nia trud­nych kli­nicz­nie przy­pad­ków oraz piękno uśmiechu. To w jego poszu­ki­wa­niu posta­no­wiliśmy­ roz­wi­jać swoje umie­jęt­no­ści w – ortodoncji (Anna) oraz protetyce i implantologii (Przemysław).

Uczest­ni­ctwo w licz­nych kra­jo­wych i mię­dzy­na­ro­do­wych kur­sach oraz kon­gre­sach, nieustannie poszerzana wiedza, lata doświadczeń w zawodzie i setki przyjętych pacjentów pozwoliły nam wypracować autorskie podejście do leczenia stomatologicznego, które przywraca uśmiech na długie lata.

Zespół

Empatia i doświadczenie

Zespół naszej kliniki stomatologicznej w Kcyni to pełni empatii specjaliści, którzy nieustannie się rozwijają i zawsze na pierwszym miejscu stawiają komfort pacjenta. To dzięki ich zaangażowaniu w rozwój metody Smile Steps możemy realizować naszą misję – sprawiać, że nasi pacjenci znów będą chcieli się uśmiechać Współpracujemy również ze specjalistami z dziedziny chirurgii stomatologicznej i periodontologii z Bydgoszczy i  Poznania   – wyko­rzy­stu­jąc wzajemną wie­dzę, możemy zapewnić jeszcze lepsze efekty leczenia.

Nasz Zespół

Poznaj nas

Anna Chełkowska

Lekarz Dentysta – Leczenie ortodontyczne dzieci, młodzieży i dorosłych

Przemek Chełkowski

Lekarz dentysta – Leczenie protetyczno-estetyczne , stomatologia ogólna, implantoprotetyka

Magdalena Korbal

Rejestracja

Joanna Polaczyk

Dyplomowana Higienistka Stomatologiczna, technik elektroradiologii

Anna Sikorska

Dyplomowana Higienistka Stomatologiczna

Beata Czechowska

Asystentka Stomatologiczna

Magdalena Napierała

Neurologopeda

dr n. med. Paweł Handke

Specjalista Chirurgii Stomatologicznej , Implantolog.

Chcesz pracować razem z nami?

Jeste­śmy otwarci na współ­pracę z dentystami_kami, higienistami_kami i z innymi gabi­ne­tami lekar­skimi. Chcesz nawiązać współpracę? Skontaktuj się z nami
biuro@chelkowscystomatologia.pl

Klinika

Komfortowe centrum stomatologii

Gabinet założyliśmy w 2009 roku. Od tego czasu nie tylko nieustannie poszerzamy wiedzę, ale również dbamy o to, by przyjmować naszych pacjentów w komfortowej dla nich atmosferze. Klinika Chełkowscy to nie tylko nowocześnie wyposażone gabinety, ale i wygodna poczekalnia z kącikiem dla dzieci.

Sprzęt

Nowoczesne technologie

W zapewnieniu efektywnego i kompleksowego leczenia stomatologicznego pomaga nam nowoczesny sprzęt, z którego korzystamy na co dzień. Za każdym odzyskanym uśmiechem stoi nie tylko wyspecjalizowany zespół, ale i urządzenia, dzięki którym możemy zapewnić maksymalnie szczegółową, pełna diagnostykę oraz zadbać o najwyższy komfort całego procesu leczenia.